Linderödssvin.

Majken och Emmy är två Linderödssvin som kom till oss den den 16 mars. 6 månader gamla blev de direkt anställda som markarbetare.Tänk att man kan bli kär i ett svin. Flickor var lite rädda när de kom hit.Det tog inte många dagar innan de härskade i sin hage.

Vi har en gammal del av trädgården, ca 500 kvm,  som var helt övervuxen av kirskål, brännnässlor och sly. Att rensa denna del manuellt var ett alltför omfattade och tidskrävande arbete. Under åren vi bott här har jag tagit vara på de kulturväxter som visat sig och planterat dem på nya säkra platser. Man skall nog ha klart för sig, att där flickorna drar fram finns inte mycket kvar. Våra stora äppelträd skall klara sig, möjligen får de lite skador av skrubbande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar