Karnagårdens historia.En gång i tiden var detta en prisbelönad trädgård med buxboms- och ligusterkantade grusgångar, fruktträd, paradrabatter och ett murat stenkapell.


Bilden är ett gammalt flygfoto, troligtvis från 1920-talet.


Trädgården anlades ursprungligen troligen under 1910-20-talet, men har legat i träda mer eller mindre de sista 40 åren. 

Från början har detta varit en klassisk skånegård, med fyra längor. Vi har ingen kunskap om när den södra längan försvann, men den östra längan som var ladugård brann ner under förra sekelskiftet.  Därefter uppfördes en ny ladugård norr om bostadshuset. Det som är lite speciellt med denna trädgård är att den helt vätter mot söder, tidigare var gödselstackens placering av största vikt för att få maximalt värde av gödseln och att visa gårdens rikedom av kreatur. Nu togs större ytor i anspråk för trädgården.

Huset har genomgått flera ombyggnationer, och renoveringar allt eftersom under årens lopp. Hur länge gården legat här har vi än så länge ingen dokumentation över.

Men i och med att två längor försvann och det fanns en mycket trädgårdsintresserad ägare, Lars Nilsson, så utvecklads trädgården. Det är den trädgården jag bygger vidare på.

Trädgården omgärdas hus och en läplantering, även kallad stormkappa, för att skydda mot väder och vind. Ytterst finns en häck av hagtorn, det mellersta lagret består av olika sorters högväxta lövträd, bok, björk, oxel, lind och kastanj. Det tredje lagret av ett buskage av schersmin, syren, gullregn, fläder och snöbör. Dessutom finns en häck av buxbom. 

I trädgården finns det gott om de av naturen formade figurstenarna, Det finns ett stort stenparti och andra större stenar som dekorativa element. Det lilla kapellet i trädgården som har en vällingklocka är helt uppfört i flintasten och har stått intakt i snart hundra år.

Väl bevarade finns ett unikt äppelträd samt en stor Mispel Mespilus germanica. Dessa träd har genom POM, (Programmet för odlad mångfald) bevarats för framtiden. Äppelträdet har klassats som en hängapel men har inte gått att sortbestämma utan har nu fått namnet Karna.    

Omfattande renovering har gjorts för att återta dess ursprungliga prakt. Växthus och även en damm har skapats för att ge liv åt en större biologisk mångfald.Trädgården består av flera olika "rum". Gården som är på 11 000 kvadratmeter, består idag av en helt renoverad trädgård på 7000 kvm, några delar finns kvar att ta tag i. Speciellt den äldsta delen av trädgård som ligger norr om bostadshuset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar